راننده اتومبیلی که به گذرگاه هم سطح راه آهن میرسد چکار باید انجام دهد؟

راننده اتومبیلی که به گذرگاه هم سطح راه آهن میرسد چکار باید انجام دهد؟ قبل از مانع توقف کند


/ 0 نظر / 7 بازدید