باکتری مولد سل در کدام یک از گزینه های زیر ممکن است وجود داشته باشد؟

باکتری مولد سل در کدام یک از گزینه های زیر ممکن است وجود داشته باشد؟
'زینه چهارم "شیر" پاسخ صحیح این پرسش است
گوشت
آب
کاهو
شیر
/ 0 نظر / 8 بازدید