در دوران کدام شاه اشکانی, یونانی گرایی در ایران منسوخ شد؟

در دوران کدام شاه اشکانی, یونانی گرایی در ایران منسوخ شد؟ گزینه سوم " مهرداد یکم " صحیح می باشد
اشک اول
اشک دوم
مهرداد یکم
مهرداد دوم
/ 0 نظر / 7 بازدید