عملکرد چراغ همراه پس از خروج از خودرو چگونه است؟

عملکرد چراغ همراه پس از خروج از خودرو چگونه است؟ پس از خروج از خودرو چراغهای جلو بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه روشن میمانند

/ 0 نظر / 9 بازدید