کدام گروه از مواد غذایی دارای کلسیم بیشتری هستند؟

کدام گروه از مواد غذایی دارای کلسیم بیشتری هستند؟
گزینه آخر " پنیر و ماهی" صحیح می باشد
الف) شیر و هویج
ب) جگر و ماهی
ج) برنج و حبوبات
د) پنیر و ماهی

/ 0 نظر / 103 بازدید