کدام قسمت از بقایای بدن موجودات زودتر پوسیده می شود؟

کدام قسمت از بقایای بدن موجودات زودتر پوسیده می شود؟
پاسخ صحیح "پوست و ماهیچه ها" یعنی "گزینه چهارم" صحیح می باشد

ماهیچه ها و استخوان ها
ماهیچه ها و چوب
استخوان ها و پوست
پوست و ماهیچه ها
/ 0 نظر / 4 بازدید