کدامیک از بیماری های زیر توسط ویروس ایجاد نمی شود؟

کدامیک از بیماری های زیر توسط ویروس ایجاد نمی شود؟
پاسخ صحیح گزینه دوم " کچلی" است
ایدز
کچلی
آنفلوآنزا
تبخال
/ 0 نظر / 6 بازدید