قدیمی ترین آثاری که از انسان های اولیه بدست آمده در کجا یافت شده است؟

قدیمی ترین آثاری که از انسان های اولیه بدست آمده در کجا یافت شده است؟ پاسخ صحیح گزینه سوم " آفریقا " است
ایران
آلمان
آفریقا
آمریکا
/ 0 نظر / 5 بازدید