کدام یک نقش اصلی را در پوسیدگی دارند؟

کدام یک نقش اصلی را در پوسیدگی دارند؟
پاسخ : باکتری ها و قارچ ها

باکتری ها و حشرات
جلبک ها و حشرات
باکتری ها و قارچ ها
جلبک ها و قارچ ها
/ 0 نظر / 6 بازدید