کدامیک از گزینه های زیر از آثار دیدنی ارومیه است؟

کدامیک از گزینه های زیر از آثار دیدنی ارومیه است؟
گزینه دوم " سه گنبد " صحیح است
گنبد سرخ
سه گنبد
برج مدور آجری
مسجد کبود
/ 0 نظر / 11 بازدید