بقایای کاخ اردشیر یکم در کدام شهر واقع است؟

بقایای کاخ اردشیر یکم در کدام شهر واقع است؟ گزینه دوم " فیروز آباد فارس " صحیح می باشد
شیراز فارس
فیروزآباد فارس
ملایر همدان
خرم آباد لرستان
/ 0 نظر / 8 بازدید