نخستین منشور حقوق بشر چه نام دارد؟

نخستین منشور حقوق بشر چه نام دارد؟ جواب صحیح گزینه نخست " منشور کوروش بزرگ" می باشد

منشور کوروش بزرگ
منشور ناپلیون
منشور سازمان ملل
هیچ کدام
/ 0 نظر / 3 بازدید