راننده اتومبیلی که به چهار راه میرسد چکار باید انجام دهد؟

راننده اتومبیلی که به چهار راه میرسد چکار باید انجام دهد؟ باید آهسته رانده و جهت توقف آماده شود

/ 0 نظر / 9 بازدید