بیماری فلج اطفال توسط کدام میکروب به وجود می آید؟

بیماری فلج اطفال توسط کدام میکروب به وجود می آید؟
بیماری فلج اطفال توسط " ویروس " به وجود می آید
باکتری
قارچ
ویروس
ساپروفیت  
/ 0 نظر / 13 بازدید