کدام استان کنونی ایران, در فرهنگ باستان جایگاه دیو بزرگ لقب دارد؟

کدام استان کنونی ایران, در فرهنگ باستان جایگاه دیو بزرگ لقب دارد؟ جواب " مازندران " است

آذربایجان
سیستان
مازندران
ایلام
/ 0 نظر / 11 بازدید