اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاد

اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاده کنید؟ در تمام اوقات رانندگی

/ 0 نظر / 8 بازدید